Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het christelijk onderwijs in binnen- en buitenland en de ondersteuning van de zorg voor kinderen en jongeren in de onderwijs- en opvoedingssituatie. Dat doen wij met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal. Goede leerlingenzorg, dyslexie, preventieve opvoedingsondersteuning en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn voorbeelden van de gebieden waarop Driestar onderwijsadvies actief is.

www.driestar-educatief.nl