Eleos is specialist in christelijke ggz. Kinderen, jongeren en ook volwassenen kunnen bij ons terecht voor hulp bij psychische en psychiatrische problemen.


Wij bieden zowel basis-ggz als gespecialiseerde ggz. De behandeling vindt plaats op diverse locaties in het land. Meestal bestaat deze behandeling uit gesprekken met een hulpverlener, wanneer nodig aangevuld met medicatie. Bij jonge kinderen wordt vaak speltherapie ingezet. De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Waarvoor wordt gekozen is afhankelijk van de hulpvraag. De behandeling stemmen we altijd af met de zorgvrager, waarbij we aansluiten bij de mogelijkheden van de client en bekijken welke rol het netwerk kan innemen. Naast de behandeling biedt Eleos ook begeleiding aan jongeren en volwassenen.


Wanneer het vanwege de psychiatrische problemen niet lukt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, is het mogelijk om in een van de woonvormen van Eleos begeleid te wonen. Hier zijn dagelijks hulpverleners aanwezig . Speciaal voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar is er in Ede de woonvorm Juventum. Als zelfstandig wonen wel mogelijk is, maar de cliënt praktische ondersteuning nodig heeft, dan biedt Eleos specialistische begeleiding thuis. Een hulpverlener komt regelmatig bij de cliënt thuis om hem/haar te ondersteunen. Voor jongeren tot 18 jaar is er jeugdbegeleiding. Deze zorg aan jongeren met autisme, adhd of andere veelvoorkomende problemen, is aanvullend op de zorg in de behandelkamer. Het is ook mogelijk jeugdbegeleiding te ontvangen los van de behandeling.

www.eleos.nl