Helpende Handen is de vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor reformatorische mensen met een beperking. Helpende Handen behartigt de belangen van mensen met een beperking, hun ouders of andere (wettelijke) vertegenwoordigers, met als doel het geestelijk en lichamelijk welzijn van deze mensen te bevorderen. Helpende Handen heeft een plaats in de reformatorische gezindte. Verwanten van mensen met een verstandelijke beperking weten sinds jaar en dag de weg naar Helpende Handen te vinden om advies en ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar een passend antwoord op hun zorgvragen. Belangenbehartiging Helpende Handen zet zich er voor in dat serieus wordt omgegaan met de knelpunten die mensen met een beperking ervaren in de maatschappij. Anders gezegd: dat in het beleid van de overheid (op landelijk, regionaal en lokaal niveau) meer rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Persoonlijke dienstverlening Helpende Helpende Handen geeft advies en ondersteuning aan haar leden, aanvullend op de ondersteuning vanuit het sociale netwerk en de reguliere dienstverlening die van overheidswege wordt bekostigd. Mensen met een beperking en hun verwanten die lid zijn van Helpende Handen kunnen een beroep doen op de Persoonlijke Dienstverlening. Lotgenotencontact Helpende Handen biedt mensen met een beperking en hun verwanten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Dit kan door middel van contactgroepen gericht op een specifieke beperking, maar ook door aangepaste kerkdiensten en catechisaties. Ook de regionale clubbijeenkomsten vormen een belangrijk onderdeel van het lotgenotencontact. Praktische Thuishulp Praktische Thuishulp biedt leden van Helpende Handen ondersteuning in de thuissituatie. Vrijwilligers bieden hulp om de taak van ouders en mantelzorgers te verlichten en mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden activiteiten te ondernemen waar zij hulp bij nodig hebben. Voorlichting Een ander aspect van het werk van Helpende Handen is het geven van voorlichting. Leden, kerkenraden, verenigingen en specifieke doelgroepen worden door middel van bijeenkomsten, folders en brochures en het ledenmagazine Samen op de hoogte gebracht van ontwikkelingen met betrekking tot specifieke onderwerpen.

www.helpendehanden.nl