Ervaart u vragen, zorgen, of problemen rond de opvoeding in uw gezin of in uw leefsituatie, of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind? KOC Diensten (afdeling Jeugd en gezin) biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan, vanuit een christelijke levensbeschouwing. Kenmerkend voor de werkwijze is ‘thuisnabij’. De hulpverlening sluit aan bij de mogelijkheden van uw persoonlijke situatie en/of gezinssituatie en is gericht op persoonlijk of sociaal herstel. KOC Diensten doet tevens onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen (diagnostiek) met zo nodig aansluitende behandeling. U kunt bij KOC Diensten rekenen op een team van betrokken en deskundige medewerkers.

www.kocdiensten.nu