Agathos is onderdeel van Lelie Zorggroep. Hier kunt u terecht voor Intensieve Ambulante Hulpverlening; wij zijn er voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen. De hulpverlening vindt thuis plaats, in de eigen leefomgeving. We werken met betrokken en deskundige hulpverleners vanuit verschillende regiokantoren, waardoor de hulpverlening dichtbij geboden wordt. Onze deskundige hulpverleners zetten zich dagelijks in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers. Wij doen dit onder andere door psycho-educatie te bieden, het netwerk actief in te zetten en het aanleren van praktische vaardigheden. Onze hulpverleners bieden o.a. ondersteuning aan kinderen en jongeren die te maken hebben met psychosociale/psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking. Ook hebben wij ruime ervaring met het aanbieden van opvoedondersteuning en het helpen creëren van een veilig ontwikkel- en leefklimaat voor kinderen en jongeren in de gezinnen. Hulpverlening op maat gesneden! Samenwerken vinden wij heel belangrijk. Daarom  zal er, in overleg met de hulpvrager, altijd contact gezocht worden met andere betrokkenen: huisarts, behandelaar, school, andere hulpverlening, etc. Wilt u meer weten over ons aanbod en de manier waarop wij uw hulpvraag benaderen? Neem dan contact met ons op via ons centrale zorglijn: 010-2640777.

www.leliezorggroep.nl