De Schutse verleent zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Naast bewonerszorg en begeleiding van cliënten is ontwikkeling van mensen een belangrijk deel van onze dienstverlening. Er van uitgaand dat ontwikkeling vooral plaatsvindt in de jeugd, hebben wij in Kesteren en in Oud-Vossemeer speciale kinderdagcentra. In deze centra zijn diverse vormen van zorg mogelijk. Zo begeleiden we kinderen naar school, bieden we zorgondersteuning op scholen van speciaal onderwijs en bieden we ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen in de voorschoolse leeftijd vanaf ongeveer een jaar. Deze zorgvorm geldt ook voor kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben. Daarnaast begeleiden we kinderen die moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien. Dit geldt zowel voor kinderen die thuis wonen als voor kinderen in een instelling. Na de schoolse periode kunnen deze kinderen kiezen voor dagbesteding, met diverse mogelijkheden voor arbeidsmatig werken en/of het meer of minder deel te nemen aan het gewone arbeidsproces. Wij werken volgens een kwaliteitssysteem met de HKZ-normen. Verder vinden wij het van groot belang om onze cliënten een vertrouwde omgeving te bieden met verbindingen tussen de hulpvrager en hulpverlener. Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid vormen de belangrijkste pijler in die omgeving.

www.deschutse.nu