Die zorg en begeleiding verlenen die mensen met een handicap vragen. Principieel gefundeerd op Gods Woord, praktisch ingevuld met inhoudelijke deskundigheid en oprechte betrokkenheid. Dat is het werk van Siloah. Wij hebben vestigingen verspreid over heel Nederland en zijn onderdeel van Zorggroep Sirjon. De cliënt staat bij ons centraal. Wij hechten daarom grote waarde aan betrokkenheid van cliënten. Zij hebben inspraak in zorgplannen en worden collectief betrokken in cliëntenraden. Cliënten kunnen bij ons terecht voor: Wonen: wij bieden begeleide huisvesting aan mensen met een verstandelijke beperking. De doelstelling is om cliënten een thuis te bieden waar ze, binnen hun eigen mogelijkheden, tot hun recht komen. Dagbesteding: in de verschillende dagactiviteitencentra bieden wij een zinvolle dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het kan gaan om activiteiten, maar ook om werk. De dagbesteding is gericht op persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de kwaliteiten en interesses van de cliënt. Logeren: om gezinnen te ondersteunen, bieden wij een logeerplaats aan mensen met een handicap. Logeren is mogelijk voor alle leeftijden en is bedoeld als kortdurende dag- en nachtopvang. Zaterdagopvang: voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap die thuis wonen en overdag naar school gaan of een DAC bezoeken, bieden wij zaterdagopvang. Begeleid Zelfstandig Wonen: voor zelfstandig wonende cliënten met een lichte verstandelijke handicap bieden wij Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW). Dat is een praktijkgerichte begeleiding die cliënten bijvoorbeeld helpt bij de algehele verzorging, vrijetijdsbesteding en het nemen van initiatieven en beslissingen. Zorg aan huis: voor thuiswonende cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap bieden wij zorg aan huis. Zorg aan huis is bedoeld om de zorg taken van ouders thuis tijdelijk over te nemen. Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding: Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding is concrete, tijdelijke opvoedingsbegeleiding voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Identiteit Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid vormen de grondslag voor al onze activiteiten. Wij werken vanuit een reformatorische identiteit en geven daar concreet handen en voeten aan in de zorg en begeleiding. Dat komt onder andere tot uitdrukking in het met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord, het eerlijk en liefdevol omgaan met elkaar, het houden van dagopeningen en -sluitingen, het gezamenlijk beginnen en eindigen van de maaltijden en de manier waarop de zondag wordt ingevuld. Kwaliteit Onze identiteit staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van zorg. Wij bieden kwalitatief goede zorg. Om deze kwaliteit te bewaken is er een kwaliteitsbeleid controleren we de kwaliteit in een kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem voldoet aan de HKZ-normen. Wij hebben hiervoor het certificaat van het HKZ-keurmerk ontvangen.

www.siloah.nl