Wij zijn een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. Onze hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Onze visie wordt bepaald door de volgende kernwoorden: - Bijbels genormeerd - Psychosociaal - Passie - Compassie - Perspectief - Professioneel - Op maat - Interkerkelijk. Onze hulpverleners richten zich op problematiek die zowel op het sociale als het psychische vlak invloed heeft. Belangrijke aandachtsgebieden zijn huwelijks-, relatie- en gezinsproblemen en lichtere vormen van psychische problematiek. Daarnaast verzorgen wij cursussen, onder meer voor opvoedondersteuning en zelfvertrouwen. Wij werken vanuit een innerlijke passie, die wordt gevoed door onze christelijke levensovertuiging. De overtuiging dat het ware heil voortkomt uit het lijden (de passie) van Christus, heeft daarin een centrale plaats. De passie en compassie gaan gepaard met professionaliteit. Gezien het belang van het werk, hechten wij aan deskundigheid van de hulpverleners. Vandaar dat we uitsluitend werken met hulpverleners die adequaat zijn geschoold. Daarnaast is professionaliteit van de organisatie als geheel van belang, wat onder meer tot uiting komt in het ISO9001/2015 certificaat. We stemmen de hulpverlening af op een concrete hulpvraag. Wij hebben een gereformeerde grondslag. Vanuit de missie bepleiten wij samenwerking met organisaties die vanuit hetzelfde fundament op hetzelfde terrein hulp bieden. Daarnaast willen wij christelijke gemeenten ondersteunen in de hulpverlening van leden met psychosociale problemen, bijvoorbeeld door het trainen van ambtsdragers en door voorlichting. Wij sluiten niemand uit van de hulpverlening en hebben een landelijke functie. Die wordt in de praktijk begrensd door een aantal hulpverleningslocaties. Naast de centrale vestiging in Veenendaal wordt hulp verleend via het diaconaal maatschappelijk werk (DMW) in Veenendaal, Staphorst, Scherpenzeel, Sliedrecht, Ridderkerk, Woudenberg, Almkerk, Doetinchem, Apeldoorn, Sprang-Capelle en Middelharnis. Naast de DMW locaties biedt Stichting Schuilplaats haar landelijk aanbod aan vanuit regio Midden- Nederland (Veenendaal) en Zuidwest Nederland (Ridderkerk/Sliedrecht). Voor vragen, advies of aanmelding kun je bellen naar: 0318-547870 of naar onze website.

www.stichtingschuilplaats.nl