Talenta is een christelijke stichting die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar passend werk. Dit betekent dat wij mensen ondersteunen die moeite hebben om aan het werk te komen of hun werk te behouden. Onze diensten variëren van sociale activering tot (intensieve) begeleiding naar betaald werk in loondienst. Bedrijven en instanties kunnen ook bij Talenta terecht voor bedrijfsadvies of begeleiding bij tweede spoor- en outplacementtrajecten. Talenta heeft een landelijke dekking en werkt uitsluitend met hbo-gecertificeerde jobcoaches. Opdrachtgevers van Talenta zijn onder andere: UWV, gemeenten, verzekeraars, kerken, bedrijven en particulieren. Cliënten kunnen zich direct bij ons aanmelden of doorverwezen worden. Talenta beschikt over het keurmerk Blik op Werk. Identiteit Kenmerkend voor Talenta is onze christelijke identiteit. We hebben een sterke binding met kerken, christelijk onderwijs en werkgevers met een christelijke achtergrond. Talenta kiest er wel bewust voor om haar dienstverlening open te stellen voor iedereen. Doelgroepen Talenta begeleidt mensen van verschillende leeftijden die moeite hebben om aan werk te komen of hun werk te behouden. Hierbij zien we twee verschillende groepen: - Mensen met een cognitieve, fysieke, psychische, gedrags- of sociaal emotionele beperking. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van mensen die te maken hebben met o.a.: ASS problematiek, NLD, NAH, borderline etc. - Mensen die in loondienst werken en om uiteenlopende redenen coaching nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitval in werk. Zorgproducten Talenta biedt de volgende concrete zorgproducten: sociale activering, jobcoaching, re-integratie, coaching bij tweede spoor, begeleiding bij outplacement, arbeidsdeskundig onderzoek en advies. Werkgebied Talenta is landelijk actief. Vanuit ons kantoor in Ridderkerk en Veenendaal zijn onze specialisten vooral actief in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen. Alle jobcoaches werken vanuit hun eigen woonplaats. Cliënten kunnen zichzelf aanmelden bij Talenta. Daarnaast worden cliënten doorverwezen via het UWV, gemeenten, kerken, zorginstellingen of werkgevers.

www.talentawerkt.nl